Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teplokrevníci

5. 4. 2008

Achal-teke

Původ: Turkmenistán
Typ: teplokrevník
KVH: 145 - 155 cm
Barvy: hnědák, plavák, palomino, vždy s kovovým leskem


Historie
Velmi staré plemeno vyšlechtěné turkmenskými kmeny, využívané již před 2 500 lety. Využívalo se ve válkách jako jezdecký kůň, ale také jako výborný, vytrvalý běžec vhodný pro dostihy. I slavný Bukefalos, kůň Alexandra Velikého, měl v sobě pravděpodobně krev achalů.
Plemeno vzniklo křížením starých asijských koní. Pravděpodobně mají i arabskou krev. Pro svou ušlechtilost a vytrvalost byli tito koně vyhledáváni nejen jako vynikající váleční koně, ale i jako jezdečtí koně čínských císařů.

Achal-teke
Povaha
Achal-teke je těžko ovladatelný kůň s vlastní hlavou, živý, pozorný. Je však nebojácný a věrně slouží svému pánu. Je učenlivý, ale potřebuje dobrý výcvik. Hřebci jsou temperamentnější a nesnášenliví, naopak klisny bývají klidné a mírné.

Konstituce
Toto plemeno má jinou stavbu těla, než klasičtí západní koně.
Achalové jsou štíhlí, mají jemnou hlavu a vysoko posazený krk. Sklon lopatek umožňuje pohodlný chod. Hrudník je hluboký, ale úzký. Záď je mírně skloněná, svalnatá a silná. Končetiny jsou dlouhé, suché s kvalitními kopyty. Žíně jsou jemné a řídké, což jim dodává sametový vzhled. Na těle téměř nemají podkožní tuk.
Srst je jemná, sametová s kovovým leskem. Mohou být hnědáci, plaváci, ojediněle i palomina nebo špinaví bělouši. Kohoutková výška se pohybuje mezi 145 a 155 cm.
Díky zemi svého původu jsou tito koně neobyčejně vytrvalí a nenároční na potravu. Bez problému zvládají extrémní horko i zimu.

Využití
Achaltekinští koně jsou všestranná jezdecká zvířata. Využívají se v dostizích, parkúrech, drezúře i ve vytrvalostním ježdění. Zvláštností je způsob nesení hlavy, tzv. nad kolmicí díky vysokému posazení krku.Achal-teke
Americký jezdecký kůň

Původ: USA
Typ: teplokrevník
KVH: 150 -160 cm
Barvy: ryzák


Historie
Plemeno pochází ze státu Kentucky, kde vzniklo v 19. století. Osadníci křížili kanadské a narragansettské mimochodníky, aby vyšlechtili všestranně využitelného koně. Později se přidali i morgan, hackney a anglický plnokrevník. Vznikl tak líbivý kůň s vysokou akcí nohou.

Americký jezdecký kůň
Povaha
Povahou to jsou koně mírní, ochotní a klidní. Na druhou stanu jsou energičtí a vytrvalí.

Konstituce
Hlava je malá, krk svalnatý, vysoko nasazený. Plece a lopatky umožňují vysokou akci končetin. Hrudník je klenutý, záď rovná. Ocas je vysoko nasazený, často se ještě podřežává, aby byl nesen ještě výš. Končetiny jsou dlouhé, štíhlé, kopyta se kovají speciálními podkovami pro zvýšení akce. Americký jezdecký kůň má specifický postoj, kdy celé tělo naklání dopředu a zadní končetiny zůstávají daleko za tělem.
Srst je převážně ryzá, mohou však být i barvy bělouš, hnědák, vraník, palomino a plavák.

Využití
Americký jezdecký kůň je typické přehlídkové plemeno, kde se ukazuje jeho neobyčejně vysoká akce. Používají se i jako jezdečtí koně, na lov i v zemědělství
.


Americký jezdecký kůň
Americký klusák

Typ: teplokrevník
KVH: 157 cm
Barvy: hnědák, ryzák

Historie
Plemeno vzniklo v 18. století a stalo se nejrychlejším a nejvyhledávanějším klusáckým koněm světa. Předkem je hřebec Messenger, kříženec anglického plnokrevníka a Norfolk Roadster. Připouštěl klisny plemen Pacersm Canadian Pacers a morgan. Jeho syn dal 4 zakládající hřebce amerických klusáků: George Wilkes, Dictator, Happy Medium a Electioneer. Americký klusák se stal oblíbeným plemenem pro klusácké dostihy, ve kterých se využívá dodnes.

Americký klusák

Povaha
Americký klusák je mírné povahy, ochotný, učenlivý a soutěživý. Je velmi rychlý a vytrvalý. Je také inteligentní a dobře ovladatelný.

Konstituce
Hlava je plnokrevného typu, krk kratší a svalnatý. Plece jsou silné, lopatky skloněné. Hrudník je hluboký, hřbet je delší a rovný, záď skloněná a silná. Končetiny jsou pevné a dobrými klouby a tvrdými kopyty.
Srst bývá tmavě hnědá nebo černá. V kohoutku dorůstají průměrně 157 cm.

Využití
Americký klusák se využívá především v klusáckých dostizích po celém světě. Vyniká zde svou rychlostí i silou. Pro svou povahu to je i oblíbený jezdecký a sportovní kůň.


Angloarab

Původ: Velká Británie
Typ: teplokrevník
KVH: 155 - 163 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák


Historie
Poměrně nové plemeno, které vzniklo křížením arabských a anglických plnokrevníků v 19. století. Obvykle se kříží arabský hřebec a anglická klisna. Tím vznikají větší a lepší jedinci, než u křížení arabské klisny a anglického hřebce. Angloarab musí mít minimálně 25% arabské krve a nesmí být křížen s jiným plemenem. V rodokmenu se musí vyskytovat pouze arabští a angličtí plnokrevníci a angloarabové.

Angloarab
Povaha
Tito koně kombinují nejlepší vlastnosti arabských a anglických koní. Jsou rychlí, vytrvalí a nenároční. Mají atletickou stavbu těla, dobře skáčou. Jsou také odolní, houževnatí a všestranní. Vynikají svou inteligencí a dobrou ovladatelností.

Konstituce
Líbiví koně s kompaktní stavbou. Hlava je jemná s arabskými rysy, někdy s mírným štičím profilem. Oči jsou velké a živé. Krk je obloukovitě klenutý. Plece jsou silné a lopatky umožňují rychlý, plynulý pohyb. Hrudník je hluboký, záď je mohutná a silná. Končetiny jsou dobře utvářené, se silnými kostmi a pevnými klouby. Kopyta jsou kvalitní, tvrdá.
Angloarabi bývají bělouši, hnědáci a ryzáci, vždy s odznaky. V kohoutku mají 155 – 163 cm.

Využití
Angloarabi jsou rychlí, vytrvalí koně a výborní skokani. To je předurčuje především pro soutěže v military. Také se uplatňují v dostizích a ostatních jezdeckých disciplínách. Ve Francii se chovají především jako olympijští koně a získali nemálo medailí.Angloarab
Australský honácký kůň

Původ: Austrálie
Typ: teplokrevník
KVH: 145 - 165 cm
Barvy: hnědák


Historie
Tito koně jsou potomci prvních koní dovezených do Austrálie guvernérem Arthurem Phillipem. Postupně se křížili s anglickými a arabskými plnokrevníky, a tak vznikli koně Waler. Byli to kvalitní vojenští i pracovní koně používaní i za 1. světové války. Křížením s Quarter Horse vzniklo plemeno Australský honácký kůň.

Australský honácký kůň
Povaha
Tito koně jsou inteligentní, poněkud nevyrovnané povahy. Jsou také učenliví, ochotní. Nikdy však nejsou zákeřní nebo útoční.

Konstituce
Tělesnou stavbou se podobají anglickému plnokrevníkovi, ale jsou poněkud mohutnější. Hlava je jemná, atraktivní, oči jsou velké a laskavé. Krk je dobře nasazený. Hrudník je hluboký, hřbet je delší a svalnatý. Končetiny jsou pevné s kvalitními kopyty.
Většinou jsou to hnědáci, mohou se vyskytnout i bělouši, ryzáci nebo vraníci. V kohoutku měří 145 - 165 cm.

Využití
Austalský honácký kůň je univerzální plemeno vykazující znaky všech svých předků. Jsou to vynikající pracovní koně, využívají se i pro turistiku a rekreační ježdění.


Australský honácký kůň
Azteca

Původ: Mexiko
Typ: teplokrevník
KVH: 147 - 155 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Azteca je nové plemeno, vyšlechtěné v Mexiku roku 1972. Vzniklo křížením andaluských koní, Quarter Horse a criollo. Chov byl přísně selektivní, aby noví koně pokryli požadavky Mexičanů i mexických ciollů. Dnes se Aztecy těší ze stéle rostou obliby.

Azteca
Povaha
Tito koně jsou inteligentní, ochotní a pracovití. Také jsou vytrvalí, odvážní, silní, mají svoji eleganci i styl.

Konstituce
Hlava je atraktivní, španělského typu. Krk je svalnatý, mírně ohnutý. Hrudník je široký, hřbet rovný a záď svalnatá. Končetiny jsou silné, pevné, s dobrými klouby a kvalitními kopyty.
Srst může mít kteroukoliv jednu barvu, v kohoutku měří 147 - 155 cm.

Využití
Aztecy jsou univerzální koně vhodní pro všechny typy ježdění. Využívají se i v tahu, v zemědělství a jako pracovní koně na farmách.Azteca
Bavorský teplokrevník

Původ: Německo
Typ: teplokrevník
KVH: 160 - 168 cm
Barvy: ryzák


Historie
Velmi staré plemeno, původně nazývané Rottaler. Ve středověku se využíval při rytířských turnajích a válkách. Později se plemeno zkřížilo s clevelandkými hnědáky a normandskými koby. V 19. století lidé chtěli lehčí, sportovnější a výkonnější plemeno, proto použili i oldenburgské koně a anglické plnokrevníky. K zušlechťování plemene dochází dodnes s využitím vědeckých a genetických poznatků.

Bavorský teplokrevník
Povaha
Bavorští koně jsou velmi inteligentní, přátelští, vytrvalí a odvážní. Jsou také citliví, vnímaví a velmi soutěživí.

Konstituce
Bavorský teplokrevník byl dříve využívaný hlavně v zemědělství, ale dnes je to typický jezdecký kůň.
Hlava je líbivá, krk elegantní. Hrudník je hluboký. Končetiny jsou dlouhé a štíhlé, se suchými klouby a kvalitními kopyty. Ocas je vysoko nasazený.
Srst je vždy ryzá, dosahují výšky 160-168 cm.

Využití
Původně velmi všestranný kůň, dnes je však spíš sportovním koněm. Má výborné předpoklady pro drezúru, je však dobrý i v parkúru. Využívá se také pro hippoterapii, na hony i jako rekreační kůň.Bavorský teplokrevník
Belgický teplokrevník

Původ: Belgie
Typ: teplokrevník
KVH: 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník

Historie
Belgický teplokrevík je nové plemeno, které bylo vyšlechtěno především pro sportovní účely. Jeho předci byli koně Gelderland, kteří byli kříženi s lehčími koňmi. Vznikl tak líbivý, ale těžší kůň nevhodný pro soutěže. Proto se použili holštýnští, hannoverští a francouzští jezdečtí koně, díky kterým belgický teplokrevník získal lehčí rámec. Později se ještě křížili s anglickými plnokrevníky, angloaraby a holandskými teplokrevníky a tak vznikl moderní sportovní belgický teplokrevník.

Belgický teplokrevník
Povaha
Tito koně jsou silní, vytrvalí s klidnou povahou. Snadno se vyrovnají se stresem, jsou učenliví a snaživí. Jsou schopni podávat špičkové výkony.

Konstituce
Hlava je atraktivní s velkýma očima. Krk je svalnatý, hrudník je široký a lopatky umožňují plynulý pohyb. Hřbet je krátký, kompaktní, záď je svalnatá, ocas vysoko nasazený. Končetiny jsou silné, kopyta tvrdá.
Srst je většinou hnědá, mohou však být i bělouši, ryzáci a vraníci. V kohoutku dorůstají průměrně 165 cm.

Využití
Belgický teplokrevník je univerzální sportovní kůň vhodný především pro soutěže v drezúře a parkúru, kde dosahují vynikající úrovně
.


Belgický teplokrevník
Berberský kůň

Původ: Severní Afrika
Typ: teplokrevník
KVH: 140 - 150 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Berbeři pochází z oblasti Maroka, Alžíru a Tunisu a stejně jako arabští plnokrevníci měli velký vliv na vývoj ostatních plemen. Využívali se při chovu španělských koní a pravděpodobně jsou jejich přímými předky. Nejvíce se však zasloužili ve šlechtění anglického plnokrevníka. Berberský hřebec Godolphin Babr byl zakladatelem velmi úspěšné linie dostihových koní. Dnes je však berberský kůň zkřížen s jinými plemeny a proto existuje několik různých rázů tohoto plemene.

Berberský kůň
Povaha
Toto plemeno je velmi otužilé a vytrvalé. Stejně jako arabský plnokrevník je odolné proti extrémním teplotám. Je nenáročné na potravu, snese i delší dobu bez vody. Také je statečné, silné a dobře ovladatelné.

Konstituce
Hlava je úzká, oči velké. Krk je svalnatý, mírně obloukovitý. Plece jsou silné, lopatky strmé a hrudník je hluboký, ale úzký. Záď je kulatá s nízko nasazeným ocasem. Končetiny jsou štíhlé a pevné, kopyta tvrdá a kvalitní.
Srst byla původně tmavá, dnes může mít jakékoliv jednobarevné zbarvení. Výška bývá 140 - 150 cm.

Využití
Berbeři jsou vytrvalí a silní jezdečtí koně. Využívají se i jako soumaři. Jsou velmi obratní v horském terénu. Dnes to však je již téměř zapomenuté plemeno, které můžeme vidět snad jenom v jejich domovině.Berberský kůň
Brumby

Původ: Austrálie
Typ: teplokrevník
KVH: 140 - 150 cm
Barvy: jakákoliv


Historie
Brumbyové jsou australská obdoba amerických mustangů. Jsou to zdivočelí koně, kteří uprchli prvním kolonizátorům. Pravděpodobně jsou to předchůdci plemene Waler, australských honáckých koní, angloarabů, percheronů a některých ponyů. Brumbyoové nemají téměř žádné společné rysy, liší se vzhledem, výškou i barvou. Jsou však dobře přizpůsobeni svému prostředí. V šedesátých letech 20. století bylo povoleno systematické vybíjení těchto koní, protože utlačovali ostatní divoká zvířata. To je přivedlo na pokraj vyhynutí. Dodnes je počet brumbyů značně zredukován a je nutné jejich počty kontrolovat

Brumby
Povaha
Mají typickou povahu zdivočelých koní. Jsou inteligentní, přizpůsobiví a vytrvalí. Obtížně se však krotí a mají plachou povahu. Jsou rebelanští a tvrdohlaví.

Konstituce
Většinou mají těžkou hlavu a kratší krk. Lopatky jsou strmé, hřbet krátký a záď skloněná. Končetiny jsou silné a kopyta velmi kvalitní.
Srst může mít kteroukoliv barvu a v kohoutku dorůstají 140 - 150 cm.

Využití
Brumby nemá v podstatě žádné využití. Jako jezdečtí koně jsou nepoužitelní díky své povaze. Proto jsou ponecháváni svému osudu v australské divočině.Brumby
Cleveland Bay

Původ: Velká Británie
Typ: teplokrevník
KVH: 165 cm
Barvy: hnědák


Historie
Jedno z nejstarších britských plemen. Jeho předek byl chapmanův kůň, který byl malý, odolný a silný. Křížením s berbery a plnokrevníky vznikl dnešní Cleveland Bay. Důležitými hřebci byli Jalep, pravnuk Godolphin Barba a Manica. V 17. a 18. století se cleveland využíval jako kočárový kůň, později byl vytlačen rychlejším yorkshirským kočárovým koněm. Počet Clevelandů se dramaticky snížil a v druhé polovině 20. století zbyli už jen 4 plemení hřebci. Jednoho z nich, Mulgrave Supreme, koupila anglická královna Alžběta II. a počet těchto zvířat opět stoupl.

Cleveland Bay
Povaha
Cleveland Bay je klidné a citlivé plemeno s klidnou, vyrovnanou povahou. Je ale i odvážný a živý s příjemným temperamentem. Je spolehlivý, dobře ovladatelný a učenlivý.

Konstituce
Hlava je španělského typu, krk je svalnatý a obloukovitý. Plece jsou svalnaté, hřbet je delší a rovný, záď je skloněná a silná. Končetiny jsou krátké, pevné, bez rousů.
Srst může být jen hnědá, možná je pouze malá bílá hvězda na hlavě. V kohoutku dorůstají v průměru 165 cm.

Využití
Cleveland Bay je původně kočárové plemeno a jako takové několik století používané. Dnes se využívá spíše na hony i jako jezdecký kůň. Na anglickém královském dvoře se dodnes zapřahají do kočárů.


Cleveland Bay
Criollo

Původ: Argentina
Typ: teplokrevník
KVH: 140 - 150 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Historie plemene criollo sahá do 16. století, kdy Pedro de Mendoza poslal stádo španělských koní do Ria de la Plata, které se křížilo s koňmi plemene sorraia a garrano. Pravděpodobně byli využiti i arabští plnokrevníci a berberští koně. v 16. století indiáni vydrancovali Buenos Aires a mnoho koní pobili, další utekli do volné přírody. Tak teprve vzniklo plemeno Criollo, které je jedno z nejtvrdších a nejodolnějších koní na světě.

Criollo
Povaha
Toto plemeno je velmi skromné, odolné a vytrvalé. Je taky odolné vůči nemocem. Criollos jsou inteligentní a dlouhověká zvířata, ochotná pracovat a věrně slouží svému pánu.

Konstituce
Hlava je dlouhá se španělským výrazem. Krk je delší, hrudník široký. Hřbet je krátký, kompaktní, záď je svalnatá. Končetiny jsou suché, pevné, kopyta tvrdá.
Srst bývá většinou hnědá, mohou však být i bělouši, ryzáci a vraníci. V kohoutku dorůstají 140 - 150 cm.

Využití
Criollos jsou silní pracovní koně na jihoamerických rančích při práci s dobytkem. Jsou také vytrvalí jezdečtí koně a jsou schopni ujet velké vzdálenosti.Criollo
Dánský teplokrevník

Původ: Dánsko
Typ: teplokrevník
KVH: 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Poměrně nově, ale úspěšné sportovní plemeno. Plemeno pochází z hřebčína ve Frederiksborgu, kde vznikl i holštýnský a frederiksborgský kůň. Vzniklo díky pečlivému selektivnímu chovu s použitím mnoha různých plemen koní. Plemenná kniha byla založena v šedesátých letech minulého století. Narozdíl od většiny ostatních teplokrevníků, u dánského koně nebyl použit hannoverský teplokrevník. Všichni příslušníci tohoto plemene se musí podrobit speciálním 100 denním testům než budou připuštěni k chovu, čímž se udržuje vysoký standard plemene.

Dánský teplokrevník
Povaha
Dánský teplokrevník je milý, přívětivý, přátelský a živý kůň. Je ochotný, učenlivý a pracovitý. Je dobře ovladatelný a má velký talent pro skokové a drezúrní soutěže.

Konstituce
Hlava je jemná, krk svalnatý. Hrudník je hluboký, lopatka šikmá. Hřbet je kompaktní a silný, záď kulatá a ocas nízko nasazený. Končetiny jsou pevné a suché.
Srst bývá většinou hnědá, mohou však být i bělouši, ryzáci a vraníci. V kohoutku dorůstají průměrné výšky 165 cm.

Využití
Dánský teplokrevník je typický sportovní kůň s velkými předpoklady pro drezúru a parkúr, kde dosahuje významných úspěchů. Jsou to však i dobří rekreační a reprezentativní koně.


Dánský teplokrevník
Donský kůň

Původ: Rusko
Typ: teplokrevník
KVH: 155 - 165 cm
Barvy: hnědák, ryzák


Historie
Jméno získal podle oblasti, kde protéká řeka Don. Jsou zde kruté klimatické podmínky a proto je donský kůň velmi odolné plemeno schopné přežít tam, kde jiná plemena nevydrží. Jejich předci jsou pravděpodobně mongolští, turkmenští, karabaští, achaltekinští a orlovští koně. Donský kůň byl hojně využíván ve válkách.Na začátku 20. století se tito koně zkřížili s arabskými a anglickými plnokrevníky, kteří donského koně zušlechtili a dali mu lehčí rámec. Dodnes má však toto plemeno velké exteriérové vady, které se chovatelé snaží eliminovat.

Donský kůň
Povaha
Jsou to klidní, ochotní a pracovití koně. Jsou energičtí, ale dobře ovladatelní a učenliví. Jsou také velmi silní, odolní a vytrvalí.

Konstituce
Hlava je východního typu, krk je svalnatý. Lopatky často velmi vzpřímené. Hrudník je hluboký, hřbet dlouhý a rovný. Záď je slabá, ocas nízko nasazený. Končetiny bývají dlouhé se strmou spěnkou a tvrdými kopyty.
Srst je vždy hnědá nebo ryzá, v kohoutku dorůstají 155 - 165 cm.

Využití
Donský kůň se dlouho využíval ve vojenství, jsou to však i dobří jezdečtí a tažní koně. Jsou to také neuvěřitelně dobří vytrvalostní koně.Donský kůň
Francouzský jezdecký kůň

Původ: Francie
Typ: teplokrevník
KVH: 155 – 165 cm
Barvy: hnědák, ryzák

Historie
Počátek plemene sahá do 19. století v oblasti francouzské Normandie. Jeho předky jsou místní normandští koně, angličtí plnokrevníci a polokrevníci. Vznikl tak anglonormandský jezdecký kůň, který byl později přejmenován na francouzského jezdeckého koně. Během světových válek počet zvířat poklesl, podařilo se však plemeno obnovit a dnes je tento kůň výborným sportovním zvířetem.

Francouzský jezdecký kůň

Povaha
Francouzský jezdecký kůň mí milou, mírnou povahu. Je odvážní, přirozeně soutěživý a má velké nadání pro parkúrové skákání.

Konstituce
Hlava je menší, krk svalnatý. Hrudník je hluboký, lopatky šikmé. Hřbet je rovný a pevný, záď mírně skloněná a dobře osvalená. Ocas je nasazem poměrně vysoko. Končetiny jsou silné, s dobrými spěnkami a tvrdými kopyty.
Srst bývá hnědá nebo ryzá. V kohoutku dorůstají 155 – 165 cm.

Využití
Francouzský jezdecký kůň byl dříve hojně využívám armádou, dnes se těší pozornosti coby vynikající parkúrový kůň. Je také oblíbené rekreační zvíře.

Francouzský jezdecký kůň
Francouzský klusák

Původ: Francie
Typ: teplokrevník
KVH: 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Ve Francii začal selektivní chov klusáků v polovině 19. století. Tehdy křížili normandské koně s anglickým plnokrevníkem, huntery, norfolky a americkými jezdeckými koňmi. První koně byli spíš hrubší a mohutnější, křížením s anglickým plnokrevníkem však dostali jemnější rysy.

Francouzský klusák
Povaha
Francouzský klusák je vytrvalý kůň s živým temperamentem. Jsou ochotní, ale po anglických plnokrevnících zdědili složitou povahu.

Konstituce
Toto plemeno není typově zcela jednotné. Většinou mají větší suchou hlavu, krk je dobře osvalený, lopatky šikmé. Hřbet je široký, záď svalnatá. Končetiny jsou pevné, svalnaté s dobrými klouby a tvrdými kopyty.
Srst je obvykle hnědá nebo ryzá, mohou však být i bělouši a vraníci. V kohoutky měří průměrně 165 cm.

Využití
Jak napovídá název plemene, tito koně byli šlechtěni pro klusácké dostihy, kde figurují dodnes. Jsou však i oblíbení jezdečtí koně.Francouzský klusák
Frederiksborg

Původ: Dánsko
Typ: teplokrevník
KVH: 160 cm
Barvy: ryzák


Historie
V 16. století založil dánský král Frederik II. hřebčín, kde soustředil španělské a neapolské koně. Chtěl vyšlechtit univerzálního koně pro dvůr, pro armádu i pro spřežení. Postupně se tito koně stali velmi populárními a z Dánska bylo odvezeno mnoho kvalitních plemenných zvířat. V 19. století se musel hřebčím pro nedostatek koní dokonce uzavřít. Od poloviny 20. století jsou snahy toto plemeno opět přivést k životu za využití arabských a anglických plnokrevníků, fríských a oldenburgských koní. I když jsou jejich stavy stále nízké, mají velký vliv na šlechtění ostatních plemen.

Frederiksborg
Povaha
Tito koně jsou inteligentní, živí a ochotní. Jsou také silní a vytrvalí. Vynikají také svou ochotou a ičenlivostí.

Konstituce
Hlava je líbivá se španělskými znaky, krk je kratší a svalnatý, vysoko nasazený. Lopatky jsou strmé, hřbet rovný a dlouhý. Záď je svalnatá s vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou svalnaté suché s pevnými klouby a dobrými kopyty.
Srst je výhradně ryzá, v kohoutku měří průměrně 160 cm.

Využití
Frederiksbogr je vynikajícím jezdeckým koněm. Stejně dobře pracuje i v zápřeži jako kočárový kůň. Jsou také důležití při zdokonalování ostatních plemen.


Frederiksborg
Furioso

Původ: Maďarsko
Typ: teplokrevník
KVH: 160 cm
Barvy: hnědák, ryzák, vraník


Historie
Plemeno bylo vyšlechtěno v 19. století v maďarském hřebčíně Mezöhegyes. Jeho předci byli koně z hřebčína – klisny plemene nonius a dva hřebci anglického plnokrevníka Furioso a North Star. Plemeno si získalo velkou popularitu a dnes je rozšířeno po celé Evropě.

Furioso
Povaha
Furioso jsou mírné, přátelské povahy. Jsou vytrvalí a silní s energickým temperamentem. Jsou také ochotní a učenliví.

Konstituce
Hlava je atraktivní, plnokrevného typu, krk je svalnatý. Hřbet je dlouhý, záď svalnatá. Končetiny jsou pevné s dobrými klouby a kvalitními kopyty. Žíně jsou husté.
Srst je hnědá, ryzá nebo černá, bělouši se nevyskytují. V kohoutku dorůstají 160 cm.

Využití
Furioso je univerzální jezdecký kůň, který si získal oblibu díky své vytrvalosti a ochotě. Lze ho použít i lehčím zápřahu v zemědělství.Furioso
Gelderland

Původ: Nizozemí
Typ: teplokrevník
KVH: 155 – 165 cm
Barvy: ryzák


Historie
Plemeno vzniklo v nizozemské provincii Gelderland před více než 100 lety. Původně to byli univerzální koně pro zemědělskou práci a jezdectví. Jejich předci jsou španělští , norfolští, neapolští, normandští a místní okně. Později se použili i angloarabové, furiosové, holštýni, orlovští klusáci, angličtí plnokrevníci, hackneyové a oldenburgové. Vzniklo tak vysoce univerzální a odolné plemeno.

Gelderland
Povaha
Povahou jsou to klidní koně. Jsou vytrvalí, odolní, učenliví a většinou dobře skáčou. Nejsou však rychlí. To však vyrovnávají snaživostí a ochotou.

Konstituce
Hlava je dlouhá s rovným profilem, krk je svalnatý, hřbet rovný a dlouhý, rovná záď je dobře osvalená. Ocas je nasazen vysoko. Končetiny jsou kratší, svalnaté s výraznými klouby a tvrdými kopyty.
Srst je většinou ryzá, ale mohou se vyskytnout i bělouši, hnědáci a vraníci. V kohoutku dorůstají 155 – 165 cm.

Využití
Gelderland je velmi univerzální plemeno s výbornými skokovými schopnostmi. Je možné ho také zapřáhnout, nebo ho využívat jako turistického koně.


Gelderland
Gidran

Původ: MAďarsko
Typ: teplokrevník
KVH: 160 – 165 cm
Barvy: ryzák


Historie
Původ plemene sahá do 19. století do hřebčína Mezöhegyes. První byl arabský hřebec Siglavy Gidran, který pocházel z významné linie Siglavy. Spolu se španělskou klisnou Arrogante dali hřebce Gidran II, který se stal zakladatelem plemene Gidran. Použili se i plnokrevníci, španělští koně a díky tomu se plemeno ustálilo ve dvou liniích. Lehčí typ jako jezdecký kůň pro armádu a těžší typ pro lehkou práci v zemědělství. Během první světové války se počty zvířat snížily. Proto byli opět použiti arabští plnokrevníci a Gidran získal dnešní podobu.

Gidran
Povaha
Gidrani zdědili povahu po svých arabských předcích, Jsou ohniví, těžko zvládnutelní a vytrvalí. Jsou také silní, učenliví a odvážní.

Konstituce
Jsou to mohutnější koně s jemnou hlavou s arabským výrazem. Krk je svalnatý, lopatky umožňují plynulý pohyb. Hrudník je hluboký, hřbet dlouhý a záď svalnatá. Končetiny jsou silné s kvalitními kopyty.
Srst je výhradně ryzá, mohou být bílé odznaky. V kohoutku dorůstají 160 – 165 cm.

Využití
Gidran je vynikající sportovní kůň. Lze ho také využít v lehké zápřeží jako kočárového koně či pro rekreační nebo turistické ježdění.Gidran
Hackney

Původ: Velká Británie
Typ: teplokrevník
KVH: 140 – 158 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Plemeno vzniklo v 18. století křížením norfolkského a yorkshirského klusáka. Norfolkové byli známí svým velmi rychlým klusem a podíleli se na vzniku velkého množství plemen. Hackney za svůj vznik vděčí rodině Ramsdalů, kteří vlastnili norfolkéhřebce Wroot's Pretender a Phenomenon. Ty křížili s yorkshirskými klisnami. Roku 1833 byla založena plemenná kniha Hackney Horse. Hackney na rozdíl od norfolků a yorkshirských klusáků dokázal přežít nástup železnice a to díky svému atraktivnímu vzhledu a extrémně vysoké akci předních končetin. To přesunulo původně pracovní plemeno do přehlídkových kruhů.

Hackney
Povaha
Hackney je živý, vytrvalý kůň s přátelskou a učenlivou povahou. Většinou je dobře ovladatelný, ochotný a pracovitý.

Konstituce
Hlava je jemná s mírným klabonosem, krk je silný s menším hřebenem, vysoko nasazený. Hrudník není moc hluboký, plece jsou silné a umožňují vysokou akci předních nohou. Hřbet je kompaktní, záď silná s vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou pevné s výraznými klouby, kopyta jsou tvrdá.
Srst může být bílá, hnědá, ryzá nebo černá. V kohoutku dorůstají 140 – 158 cm.

Využití
Hackney je využíván jako atraktivní klusák na přehlídkách. Může se také zapřáhnout do lehkých bryček a je to také dobrý jezdecký kůň. Ve sportu vynikl hlavně v parkúrovém skákání díky svému přirozenému skokovému nadání.Hackney
Hannoverský teplokrevník

Původ: Německo
Typ: teplokrevník
KVH: 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Počátky plemene sahají do 18. století, kdy byl založen hřebčín v Celle. Probíhala zde selektivní plemenitba mezi plnokrevníky a teplokrevníky s cílem vyšlechtit univerzálního koně pod sedlo i do zemědělství. Poté se křížili s anglickými plnokrevníky a hannoverský kůň získal lehčí rámec vhodný pro armádní jezdectvo. Během napoleonských válek se počty koní snížili a zbylo jen 30 plemenných hřebců. Později díky anglickým plnokrevníkům a trakénům vzniklo výborné sportovní plemeno.

Hannoverský teplokrevník
Povaha
Hannoverští koně jsou přátelské povahy, ochotní, učenliví a snaživí. Mají živí temperament, jsou bystří a obratní.

Konstituce
Hlava je líbivá, krk delší. Hřbet je rovný a dlouhý, záď svalnatá. Končetiny jsou pevné s dobře pohyblivými klouby. Spěnky jsou silné, kopyta dobře utvářená.
Srst může být bílá, hnědá, ryzá nebo černá, v kohoutku dorůstají v průměru 165 cm.

Využití
Dříve se hannoverští koně používali jako jezdečtí koně i jako tažná zvířata pro lehčí práci v zemědělství. Dnes jsou to výhradně sportovní koně s předpoklady pro drezúru a parkúr, kde dosahují vynikajících výsledků.


Hannoverský teplokrevník
Holandský teplokrevník

Původ: Nizozemí
Typ: teplokrevník
KVH: 155 – 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Jeho předky byli koně plemene Groningen, Gelderland, anglický plnokrevník, trakénský a oldenburgský teplokrevník. Holandský teplokrevník je poměrně mladé plemeno, avšak jeho chov je velmi přísný. Pomocí náročných zkoušek jsou vybíráni jen ta nejlepší chovná zvířata. Tím se z holandského teplokrevníka stal velmi kvalitní sportovní kůň vyhledávaný mnoha jezdci pro různé disciplíny.

Holandský teplokrevník
Povaha
Holandský teplokrevník je inteligentní, poslušný, dobře ovladatelný a učenlivý kůň. Má přirozené nadání pro parkúr i drezúru.

Konstituce
Líbiví koně s hlavou plnokrevného typu. Krk je svalnatý, hrudník je hluboký. Hřbet je rovný a pevný s dobře osvalenou zádí. Končetiny jsou pevné s výraznými klouby a tvrdými kopyty.
Srst může být bílá, hnědá, ryzá nebo černá. V kohoutku dorůstají 155 – 165 cm.

Využití
Holandský teplokrevník je všestranné sportovní plemeno. Prosadil se především v parkúrovém skákání, kde získal mnoho úspěchů. Je také dobrý v drezúře, méně se hodí pro military.Holandský teplokrevník
Holštýnský teplokrevník

Původ: Německo
Typ: teplokrevník
KVH: 160 – 170 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Původ plemene se datuje do 13. století, kdy se křížili němečtí, španělští a arabští koně. V této době to byly koně mohutnější stavby, vhodní pro zemědělské práce i pro vojenskou jízdu. V 17. století to byli oblíbení kočároví koně. Jeden z bílých hřebců té doby, Mignon, byl zakladatelem linie bílých holštýnů, které využíval i anglický dvůr až do minulého století. V 19. století se křížili s anglickými plnokrevníky a yorkshirskými kočárovými koňmi, čímž se tělesná konstituce zlehčila a vznikli tak všestranní jezdečtí koně.

Holštýnský teplokrevník
Povaha
Mají přátelskou povahu a mírný temperament. Jsou soutěživí, učenliví a ochotní. Také jsou silní a vytrvalí a jsou výborní skokani. Jsou spolehliví a dobře ovladatelní.

Konstituce
Hlava je plnokrevného typu, krk mírně klenutý. Hrudník je hluboký, lopatky umožňují plynulý pohyb. Hřbet je delší se svalnatou zádí. Končetiny jsou kratší, pevné a suché s dobrými kopyty.
Srst je většinou hnědá, ale mohou být i bělouši, ryzáci a vraníci. V kohoutku dorůstají průměrně 160 – 170 cm

Využití
Holštýni jsou velmi dobří sportovní koně, kteří se prosadili v parkúrovém skákání. Využívají se i v drezúře a méně v military.Holštýnský teplokrevník
Irský hunter

Původ: Irsko
Typ: teplokrevník
KVH: 157 – 160 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Jeho předky jsou angličtí plnokrevníci a irští tažní koně. V irském hunterovi se objevují nejlepší vlastnosti těchto dvou plemen. Cílem jeho šlechtění bylo získat univerzálního jezdeckého koně. To se povedlo a irský hunter si získal velkou oblibu pro svoje výkony ve sportu.

Irský hunter
Povaha
Mají vynikající povahu. Jsou klidní, přátelští učenliví a ochotní. Také jsou dobře ovladatelní, bojovní a odvážní. Jsou známí pro svou sílu a vytrvalost a jsou přirozeně nadaní skokoví koně.

Konstituce
Hlava je atraktivní, někdy mají mírný klabonos. Krk je svalnatý, mírně klenutý, hrudník hluboký. Hřbet je kompaktní, záď poměrně široká a svalnatá. Končetiny jsou pevné, solné, s dobrými klouby a kvalitními kopyty.
Srst je bílá, hnědá, ryzá nebo černá. V kohoutku mají 157 – 160 cm.

Využití
Irský hunter je vyhledávaným všestranným sportovním koněm. Je vynikající skokan a skvělý kůň na military. Jsou to také dobří lovečtí koně. Jsou to také oblíbení turističtí a rekreační koně.Irský hunter
Irský tažný kůň

Původ: Irsko
Typ: teplokrevník
KVH: 157 – 170 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák


Historie
I přes svůj název je irský tažný kůň dnes trochu mohutnější teplokrevné plemeno. Původně to však byl menší kůň těžšího rámce. Jeho předky byli pravděpodobně flanderští koně, andaluští koně a connemary. Později byl zkřížen s Clydesdalem a anglickým plnokrevníkem, který plemeni dodal lehčí rámec.

Irský tažný kůň
Povaha
Irský tažný kůň je přátelský, ochotný a pracovitý. Je také silný a vytrvalý, učenlivý a dobře ovladatelný. Je inteligentní a živý.

Konstituce
Hlava je atraktivní, krk je svalnatý. Hřbet je rovný, záď svalnatá. Končetiny jsou pevné s dobrými klouby a kvalitními kopyty.
Srst může být bílá, hnědá nebo ryzá, v kohoutku měří 157 – 170 cm.

Využití
Irský tažný kůň je univerzální zvíře pro tah i jezdectví. Ve sportu nemá dobré uplatnění. Je spíše oblíbeným rekreačním koněm. Můžeme ho však vidět i dnes pracovat na farmě.


Irský tažný kůň
Kathiawari

Původ: Indie
Typ: teplokrevník
KVH: 147 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák


Historie
Plemeno pochází z indického poloostrova kathiawari, podle kterého dostalo svůj název. Jeho předci jsou arabští plnokrevníci a další orientální koně. V Indii jsou tito koně velmi ceněni a mohou je chovat jen nejbohatší rodiny. Dnes se toto plemeno tradičně chová v hřebčíně Junagadh.

Kathiawari
Povaha
Kathiawari jsou odolní a vytrvalí koně s živým temperamentem. Jsou energičtí, ale přátelští, klidní a nezákeřní.

Konstituce
Hlava je jemná s typickými ušními boltci, které se na koncích navzájem dotýkají. Krk je arabského typu, hřbet rovný a záď mírně skloněná s poměrně vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou štíhlé a pevné s malými, tvrdými kopyty.
Srst může mít kteroukoli barvu, vyskytují se i strakáči, ale nesmí být vraníci. V kohoutku mají průměrně 147 cm.

Využití
Kathiawari je silný a vytrvalý jezdecký kůň. I přes své přednosti není ve světě znám a je využívám především ve své domovině. Koně mají přirozený chod podobný töltu u islandským poníků a je proto velmi pohodlný při jízdě na velké vzdálenosti.Kathiawari
Knabstrupský kůň

Původ: Dánsko
Typ: teplokrevník
KVH: 155 cm
Barvy: skvrnitý


Historie
Původ plemene je datován do 19. století a jeho předkem je skvrnitá klisna Flaebehoppen. Tato klisna měla španělský původ, který je patrný i na moderních knabstrupech. Klisna se křížila s frederiksborgským hřebcem. Její strakatý vnuk Mikkel je považován za zakladatele plemene. Koncem 19. století však začaly počty těchto koní klesat, proto byla v roce 1933 založena společnost pro záchranu skvrnitého koně a počet knabstrupů opět stoupl.

Knabstrupský kůň
Povaha
Knabstrupové jsou tvrdí a odolní koně. Jsou inteligentní, učenliví a vytrvalí. Jsou také mírní, přátelští a dobře ovladatelní. Obecně mají velmi dobrou povahu.

Konstituce
Hlava je menší a atraktivní, krk je krátký a klenutý. Lopatky jsou vzpřímené, hřbet delší a rovný, záď je svalnatá a má vysoko nasazený ocas. Končetiny silné s dobrými kopyty.
Srst je bílá s hnědými nebo černými skvrnami. V kohoutku průměrně dorůstají výšky 155 cm.

Využití
Knabstrup byl dříve výhradně pracovní kůň, později se stal vyhledávaným jezdeckým zvířetem. Pro svou inteligenci byli používáni v cirkusech, kde předváděli těžké cviky. Knabstrup je spolehlivý jezdecký i sportovní kůň.


Knabstrupský kůň
Lotyšský teplokrevník

Původ: Lotyšsko
Typ: teplokrevník
KVH: 150 – 160 cm
Barvy: hnědák, ryzák, vraník


Historie
Plemeno vzniklo počátkem 20. století v Lotyšsku. Jeho předky jsou původní koně, kteří dali vzniknout i dalším evropským koním. Později se křížili s dolskými a severošvédskými koňmi, finským tažným koněm a oldenburgským teplokrevníkem. Použili se i arabští a angličtí plnokrevníci, který lotyšského teplokrevníka celkově zjemnili. V polovině století se křížili s německými teplokrevníky. Vznikl tak trochu těžší jezdecký kůň.

Lotyšský teplokrevník
Povaha
Lotyšský teplokrevník je mírný kůň s přátelskou povahou. Je ochotný, učenlivý a pracovitý. Má přirozené nadání pro drezúru i parkúrpvé skákání.

Konstituce
Hlava je větší, krk je svalnatý. Hrudník je hluboký a hřbet rovný. Záď je svalnatá. Končetiny jsou kratší, pevné s dobrými klouby a kvalitními kopyty.
Srst je většinou hnědá nebo černá,mohou být i ryzáci. V kohoutku měří průměrně 150 – 160 cm.

Využití
Lotyšský teplokrevník je všestranný jezdecký kůň, který si získal uznání v drezúře i v parkúru. Je i vyhledávaný rekreační kůň pro svou mírnou povahu.


Lotyšský teplokrevník
Malopolský kůň

Původ: Polsko
Typ: teplokrevník
KVH: 155 – 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Plemeno vzniklo v Polsku v 19. století. Jeho předci jsou arabští plnokrevníci, angloarabové, shagya arabové, gidranové, angličtí plnokrevníci a furioso. Malopolský kůň má dvě linie: Sadecki, která má v sobě víc krve furiosů a Darbowsko-Tarnowski, která má více z girdanů.

Malopolský kůň
Povaha
Malopolský kůň je klidné, ochotné povahy. Je energický, odvážní a silný. Má dobré skokové vlastnosti. Je také rychlý a hbitý.

Konstituce
Hlava je líbivá, krk je svalnatý, mírně klenutý. Lopatky jsou šikmé, hrudník široký. Hřbet je delší, záď je mírně skloněná a svalnatá. Končetiny jsou dlouhé, pevné s tvrdými kopyty. Srst je bílá, hnědá, ryzá, nebo černá. V kohoutku měří 155 – 165 cm.

Využití
Malopolský kůň je dnes stále více využíván jako sportovní kůň v parkúrovém skákání. Používají se i na farmách k lehké práci a je oblíbený jezdecký kůň.Malopolský kůň
Mangalarga Marchador

Původ: Brazílie
Typ: teplokrevník
KVH: 145 – 150 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Předchůdce toho to plemene byl hřebec Alter-real jménem Sublime. Ten připouštěl klisny Jennet, criollo a španělského koně. Vzniklo plemeno s názvem Sublime Horse a později se přejmenovali na Mangalarga Marchador. Mají mnoho znaků již vyhynulých starošpanělských koní. Mají podobné chody a díky tomu je to jeden z nejpohodlnějších koní. Zajímavostí je, že Mangalarga Marchador nekluše, ale z kroku přechází rovnou do cvalu.

Mangalarga Marchador
Povaha
Mangalarga Marchador klidní a velmi poslušní koně. Jsou učenliví, dobře ovladatelní a přátelští. Jsou vhodní i pro děti a začínající jezdce.

Konstituce
Hlava je jemná, španělského typu, krk je svalnatý, mírně klenutý. Hrudník je hluboký, hřbet je rovný. Záď je mírně skloněná a svalnatá. Končetiny jsou silné s dobrými klouby a kvalitními kopyty.
Srst může mít kteroukoli barvu kromě strakaté. V kohoutku měří 145 – 150 cm.

Využití
Mangalarga Marchador je vhodný kůň pro práci s dobytkem. Jsou to i jinak všestranná zvířata. Jsou dobří turističtí a rekreační koně, stejně jako partneři pro děti.Mangalarga Marchador
Maremmano

Původ: Itálie
Typ: teplokrevník
KVH: 150 – 158 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Jeho předci jsou pravděpodobně španělští, berberští, neapolští koně, arabští plnokrevníci a povodní severoafričtí koně. V 19. století se křížili s anglickými plnokrevníky a norfolky a tím se ustálily plemenné rysy. Plemenná kniha byla založena roku 1980. Dnes se tito koně chovají především v Toskánsku, v hřebčíně Grosset.

Maremmano
Povaha
Maremmano je vytrvalý a silný kůň s dobrými skokovými vlastnostmi. Je energický, vytrvalý a odolný. Podobně jako Quarter Horse má tzv. Cow sense.

Konstituce
Hlava je delší, krk svalnatý. Hrudník je široký, hřbet rovný a pevný. Záď je skloněná s nízko nasazeným ocasem. Končetiny sou silné s dobrými klouby a tvrdými kopyty.
Srst bývá většinou černá, ale může být i bílá, hnědá nebo ryzá. V kohoutku měří 150 -158 cm.

Využití
Maremmano se používal na farmách při práci s dobytkem i v zemědělství. Dnes se využívá při parkúrovém skákání, kde získává velké úspěchy.Maremmano
Missouri Fox Trotter

Původ: USA
Typ: teplokrevník
KVH: 145 – 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník, strakáč


Historie
Plemeno vzniklo začátkem 19. století v horách Ozark. Jeho předci byli koně různých plemen patřící americkým osadníkům. Byli to například morgan, berber, španělský kůň, arabský a anglický plnokrevník. Důležitými hřebci v plemenitbě byli Brimmer, Old Skip, Chief a Cotham Dare. Byli to vesměs angličtí plnokrevníci a američtí koně. Vznikl tak kůň s vrozeným chodem s názvem mimochod, který je velmi pohodlný při cestování na velké vzdálenosti.

Missouri Fox Trotter
Povaha
Missouri Fox Trotter je klidný, učenlivý kůň, dobře ovladatelný, silný a vytrvalý. Jsou také inteligentní a energičtí. Přesto jsou přátelští a mírní.

Konstituce
Hlava je atraktivní s rovným profilem, krk je svalnatý, plece silné. Lopatky jsou šikmé, hrudník hluboký. Hřbet je rovný a silný, záď svalnatá a končetiny pevné s dobrými klouby. Kopyta jsou kvalitní.
Srst může mít kteroukoli barvu, nejčastěji se vyskytuje ryzák s odznaky. V kohoutku měří 145 – 160 cm.

Využití
Missouri Fox Trotter je pohodlný cestovní kůň. Využívají ho westernoví jezdci, ale také se hodí na rekreační a turistické ježdění. Je vhodným učitelem pro začínající jezdce.


Missouri Fox Trotter
Morgan


Murgeský kůň


Mustang


Nonius


Oldenburgský teplokrevník


Orlovský klusák


Paso Fino


Rocky Mountain


Salerno


Shagya arab


Švédský teplokrevník


Švýcarský teplokrevník


Tennesseeský mimochodník


Trakénský kůň


Velkopolský kůň 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář